Úradné preklady
z/do nemeckého jazyka

.Kontakt

Úradné hodiny

Možnosť telefonického dohovorenia kontaktu.

Kancelária Piešťany

  • Prístavná 4
  • .
  • Tel. (+421) 911 714 930

 

 

.Email kontakt

.office@eupreklady.sk