Úradné preklady
z/do nemeckého jazyka

 


.Dodanie na dobierku po celej Slovenskej republike

eupreklady ponúkajú špičkové prekladateľské služby (úradné, tzv. súdne preklady a štandardné preklady)
z a do nemeckého jazyka. Preklady vyhotovuje Mag. iur. Michael Hüttl, súdny prekladateľ so zahraničným a slovenským vysokoškolským vzdelaním a oprávnením na úradné preklady, zapísaný v zozname znalcov, tlmočníkov a prekladateľov Ministerstva spravodlivosti SR pod ev. č. 970852. Za úradné preklady je účtovaná zmluvná odmena bez príplatkov za rýchlosť a odbornosť.

Informácie

    • - Informácie a objednávky na tel. čísle (+421) 911 714 930
    • - Nízka zmluvná odmena za normostranu

Preklady

- úradné preklady s pečiatkou súdneho prekladateľa

- rodný list, sobášny list, výpis z registra trestov, výpis z obchodného registra

- technický preukaz, živnostenský list, vysvedčenia, diplomy, atď.

Výhody

- úradné preklady vysokej kvality

- nízka cena úradného prekladu

- možnosť dodania na dobierku po celej Slovenskej republike

Dodanie súdnych prekladov po celej Slovenskej republike poštou

- dokument na preloženie pošlete poštou na adresu kancelárie v Piešťanoch

- súdny preklad bude vyhotovený a zaslaný s pôvodným dokumentom poštou (prvou triedou) do vlastných rúk zadávateľa. (Cena bude navýšená o náklady na dobierku - t.č. 1,50 Eur.)

- súdny preklad bude odovzdaný doručovateľom prostredníctvom dobierky

Osobné odovzdanie a prevzatie prekladov v kancelárii v Piešťanoch

- ďalšou možnosťou je osobné odovzdanie a prevzatie dokumentov v kancelárii v Piešťanoch.